Activiteiten

Subsidies 2024
In 2024 heeft de SOS de volgende zaken gesubsidieerd:
Stichting CBDIO: bijdrage aan een onderdeel van de begroting voor de toegang tot kwalitatieve, inclusieve onderwijsdiensten voor kinderen met een handicap in Tanzania
DARA-Europe: bijdrage aan onderwijsprogramma’s voor het vergroten van de toegankelijkheid tot/het uitbreiden van kleuteronderwijs voor 4- tot 5-jarige kinderen in Andong (Cambodja)
Pius X College/Ton Annink: bijdrage aan zonnepanelen voor de Chaenda Secondary School in Karatu, Tanzania
Stichting Wanawa: bijdrage aan een studiefonds om jongeren uit de provincie Kilifi (Kenia) de kans te geven om zich verder te ontwikkelen
Kidshare Foundation: bijdrage aan het realiseren van acht nieuwe kleuterscholen om de armste kinderen uit Tanzania toegang te geven tot kwaliteitsonderwijs
Stichting Careforce Indonesia: bijdrage aan de start van een vierde locatie voor het geven van onderwijs aan kinderen uit kansarme gezinnen in Indonesië
Stichting Financieel Economische Educatie: bijdrage aan het project Financiële Gastles om jongeren van 12-18 jaar te helpen financiële verleidingen te weerstaan
NGO Mama Alice: bijdrage aan rots- en watertrainingen op openbare scholen in Peru en aan het realiseren van tien slaapkamers voor leerlingen van de vakopleiding tot kok in Peru
Little Smile Foundation: bijdrage aan educatie voor 3 schooljaren voor 12 kinderen in Nepal
Stichting Dare2Care: bijdrage aan schoolmaterialen en inrichting van de uitbreiding van de Dare2Care international school, om kinderen uit Sikafemogya (Ghana) te laten doorstromen naar de middelbare school
Stichting Emma at Work: bijdrage aan het project ‘close the gap’, gericht op het begeleiden van jongeren met een chronische fysieke aandoening naar een passende positie op de arbeidsmarkt
Stichting Imani: bijdrage aan het realiseren van de bouw van een nieuw klaslokaal om onderwijs te verschaffen aan straatkinderen van Rusigna Island (Kenia), in het kader van het project Victory Friendly Montessori
Stichting Vrienden van Mikondo: bijdrage aan het ‘uniformen als opleidingsproject’ van de naaischool Mukasi Mosala in Mikondo (Congo), waarbij leerlingen van deze naaischool ervaring opdoen met grotere werkprojecten
Associations des Tchadiens en Hollande (ATH): bijdrage aan de bouw van een aantal klaslokalen in Tsjaad

Subsidies 2023
In 2023 zijn subsidies verstrekt aan:
ZAP Foundation: bijdrage aan de bouw van twee extra klasblokken bij de lagere school in Nkulamaziba in Zambia
Stichting Van Empel Goldman Foundation: bijdrage aan fase 1 en 2 van het project Community learning centre Pemenang in Indonesië
Stichting Play and Learn: bijdrage aan de bevordering van voorschoolse educatie voor kinderen in Zuid-Afrika
Stichting Chamber Music Weesp: bijdrage aan het jeugdeduatieproject van het Weesp Chamber Music Festival 2023
Stichting Little Smile Foundation: bijdrage aan de realisatie van een waterput bij een school in Kondin, Burkina Faso
Stichting Support School Fees: bijdrage aan het opknappen van zeven staatsscholen in Tanzania, inclusief het voorzien van deze scholen van de benodigde leermaterialen
Fonds Gehandicaptensport: bijdrage aan (S)chool on Wheels uniek
Volleybal Vereniging Primadonnakaas Huizen: bijdrage aan het project Unified volleybal op Special Olympics 2024
Stichting International Contact Uganda: bijdrage aan het zelfvoorzienend maken van het St. Francis Vocational Instituut in Kyenjojo
Stichting Wereldouders: bijdrage aan het project Kwalitatief onderwijs voor kinderen in El Salvador
Stichting Friersdale: bijdrage aan het vervangen van buitenpanelen van twee klaslokalen in Friersdale, Zuid-Afrika
Stichting Foundation Saidia Kwale: bijdragen aan het verbeteren van de primary school in Kaemeni in Kenia
Stichting Rondom Baba: bijdrage aan de restauratie van een schoolgebouw in Mali
Residentie Orkest: bijdrage aan het project The Residents 2023-2024
Concertgebouw Fonds: bijdrage aan het project Razzmattaz
Stichting Sounds for Freedom: bijdrage aan het project Free as a Songbird
Stichting Bovelander Foundation: bijdrage aan het Maharshtra Grassroots hockeyprogramma in India, gericht op de sportieve en persoonlijke groei van kinderen
Stichting NorGhaVo: bijdrage aan het toekomstbestendig maken van een basisschool in Ghana dor de bouw van twee klaslokalen met een winkel en kantoor
The Cornerstone Foundation: bijdrage aan het Bridge-lesprogramma voor studenten in Rwanda, zodat zij goed voorbereid zijn op het volgen van een horeca-opleiding
Stichting Bibliotheek Rijn en Venen: bijdrage aan materialen en activiteiten van de Maakplaats in Roelofarendsveen om digitale vaardigheden en creativiteit bij kinderen en jongeren te bevorderen
Stichting Harambee Holland: bijdrage aan het realiseren van vier klaslokalen in Makukhuni in West-Kenia
Kwagala Foundation: bijdrage aan een studiebeurs voor drie kinderen van een jaar
Auriga Family Foundation: bijdrage aan projecten in Sakut (Kenia) en Losimingori (Tanzania)
Stichting Havenstraat: bijdrage aan het project Scholierenhavendiners 2024, na een bezoek van deze scholen aan een A&O-hostel voor vluchtelingen
Stichting Leergeld Amsterdam: bijdrage aan het project ‘Mee kunnen doen met een fiets’ voor kinderen uit minimagezinnen

Subsidies 2022

In 2022 zijn subsidies verstrekt aan:
Stichting Sosua Kids: aanvullende bijdrage aan de aanschaf voor een bakkersoven voor een bakkersopleiding in de Dominicaanse republiek
Stichting Oekraïense Scholen: bijdrage aan scholing voor Oekraïense kinderen op verschillende scholen in Nederland
Stichting Rondom Baba: bijdrage aan een vakopleiding voor en herintegratie van jongeren op het platteland van Mali
Nederlandse Rode Kruis: bijdrage aan het project Cool Schools Ivoorkust
Stichting Kabira: bijdrage aan de bouw van drie permanente klaslokalen bij de Nursery and Primary School Kabira in Munabi (Oeganda)
Stichting Kwagala Foundation: bijdrage aan een studiebeurs voor een 16+-jongere, in het kader van project More Africa in Zanzibar
Stichting Education4Life: bijdrage aan studiekosten van tien studenten van de Don Boscoschool in Cambodja, voor een 2-jarige vakopleiding
Stichting Niketan en Stichting Biblionef: bijdrage aan het project ‘stories for inclusion’ voor kinderen met een handicap in Bangladesh en Ghana
My Book Buddy: bijdrage aan het project My Book Buddy voor vluchtelingenkinderen uit Oekraïne
Stichting Friersdale: bijdrage aan de kosten voor middelen om de school in Friersdale (Zuid-Afrika) zelfvoorzienend te maken wat energiegebruik betreft
Stichting 4Kenia: bijdrage aan het verder uitbreiden van het 4Kenya Education Fund waarmee studenten van de school for integrated medicine in het Kwale-district hun opleiding in community health middels een studielening kunnen bekostigen.
Stichting Niños de Guatemala: bijdrage aan de aanschaf van schoolmaterialen voor de school in Antigua
Stichting Kolewa: bijdrage aan het ondersteunen van speciaal onderwijs voor jongeren met een handicap in Indonesië
Aktie voor Aktie: bijdrage aan het project ‘Zonnepanelen voor Malawi’
Sounds for Freedom: bijdrage aan het project ‘Free as a songbird’, op voorwaarde dat de verschillende andere aangevraagde subsidies hiervoor ook worden toegekend
Bovelander Foundation: bijdrage aan het project ‘Hockey voor India’, bestemd voor kansarme kinderen in India
Students for Children: bijdrage aan het project ‘Educational support tot tribal and Dalit girls’
Stichting Watoto Wema en Stichting Net4Kids: bijdrage aan de verbouwing en inrichting van een schoolgebouw voor beroepsopleidingen, nabij Nairobi
Stichting Jeugd Educatiefonds: bijdrage aan project ‘Gespoten vogels’, gericht op het bieden van toegang tot hulpbronnen voor kinderen in armoede
Stichting Philanthrophic Connections: bijdrage aan project ‘Mother Tongue Based – Multilingual Education’, gericht op het overbruggen van de taalkloof voor kinderen uit etnische minderheden in Thailand en het ook voor hen toegankelijk maken van onderwijs
Stichting WereldOuders: bijdrage aan diverse hardware ten behoeve van de optimalisatie van de Technische Hogeschool in Mexico
Stichting Holland Gambia Foundation: bijdrage aan zonnepanelen en Wifi voor de Bendulaschool en het opleidingscentrum in Sukuta-nema in Gambia
Stichting KidzKlix: bijdrage aan het project ‘Van nature klikt het!’ om jongeren liefde en verantwoordelijkheid voor de natuur bij te brengen en zo hun fysieke, sociale en mentale ontwikkeling te stimuleren
Stichting Babungo: bijdrage aan het kunnen uitvoeren van een onderwijsproject in Babungo in Kameroen, voor een 11-jarige schoolopleiding voor de allerarmste kinderen in de Babungovallei
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder: bijdrage aan het project ‘Voices of tolerance’
De heer P. van Wezel: bijdrage aan bouwmaterialen en watervoorzieningen bij de St. Paul’s School in de Banlu Bush in Nieuw Guinea
Stichting AFS: bijdrage aan twee buitenlandse studiebeurzen voor studenten


Subsidies 2021

In 2021 zijn de volgende subsidies verstrekt:
Stichting WeDoWe: bijdrage aan audiovisuele middelen voor het PlusWhat-programma, gericht op jongeren in Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt
Stichting Van Empel Goldman Foundation: bijdrage aan onderwijsmiddelen voor 70 leerlingen van basisschool SDN1 Sokong in Lombok
Stichting Halt, bijdrage aan project tolerantie & grensoverschrijdend gedrag voor onder andere kinderen in groep 7 en 8
Rosj Pina, bijdrage aan project gericht op meertalige kinderen met een migrantenachtergron die hun leerachterstand moeten inhalen
Stichting Education Warehouse, bijdrage aan verbreding van het educatieplatform door middel van het aanbieden van white labels
Rudolph Stichting, bijdrage aan projectplan kinderboerderij in De Glind
Joy of a Toy, bijdrage aan schoolgeld voor twintig weeskinderen uit het Mary Milimo Weeshuis in Kalwala Village, Zambia
Joy of a Toy, bijdrage aan de bouw van een science laboratory bij de Kalwala secundary school in Zambia
Jeugd Educatie Fonds, bijdrage aan het in staat stellen van vijf gecertificeerde scholen om hun leerlingenpopulatie dezelfde ontwikkelingskansen te bieden als leerlingen op andere scholen
Stichting Residentie Orkest, bijdrage aan The Residents, een educatief project waarbij kinderen uit achterstandswijken in Den Haag de kans krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen door middel van muziek en met hulp van muziekdocenten
Stichting Colour4Kids/Help Sosuakids: bijdrage aan de aanschaf van een professionele bakoven voor de opleiding brood- en banketbakken bij het Collegio Asher in La Union, Dominicaanse Republiek
Stichting Anne-Bo: bijdrage aan de begeleiding op financieel en coachtingsgebied van meisjes om een studie op HBO/WO-niveau te volgen Basisschool De Meerkoet: bijdrage aan technieklokaal
Stichting Op Eigen Benen Zambia: bijdrage aan het project inrichting praktijklokalen voor een school van meervoudig gehandicapte kinderen in Kasempa, Zambia
P.J.C. van Wezel: bijdrage aan een generator, bouwmaterialen en transport voor de bouw van een kantoor/magazijn/ruimte voor diverse activiteiten voor de St. Paul’s School in de Bonlo bush in Nieuw Guinea
Stichting Oxville: bijdrage aan het project Generation Z
Concertgebouw Fonds: bijdrage aan project Kleutersinfonietta

Subsidies 2020

In 2020 zijn de volgende projecten gesubsidieerd:
ASKO: bijdrage aan verbetering ICT en verdere digitalisering scholen
IMC Weekendschool: bijdrage aan het project IMC on Tour
Stichting Artic Explorer: bijdrage aan een virtuele expeditie naar Spitsbergen, inclusief een educatiepakket, voor 25.000 leerlingen
Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam: bijdrage aan het project De jonge onderzoeker
Stichting Ninos de Guatemala: bijdragen in verband met het wegvallen van geldstromen vanwege de Coronacrisis
Cello Biennale Amsterdam: bijdrage aan het project De bestorming, gericht op de muzikale ontwikkeling van (minder bevoorrechte) kinderen
Stichting Wereldouders: bijdrage aan vakopleidingen voor jongeren in Nicaragua
Stichting Timon: bijdrage aan project Kansen voor Kanjers ZOC Rijnmond
Little Smile Foundation: bijdrage aan kleermakersopleiding St. Francisproject in Oeganda
ASKO: bijdrage aan verbouwingskosten nieuwe huisvesting
VOKK: bijdrage aan online-lesmateriaal Kind en Kanker
ICU: bijdrage aan de bouw van een schoolgebouw van St. Francis Vocational in Oeganda
ZAP Foundation: bijdrage aan de realisatie van de laatste fase van de bouw van een middelbare school in Zambia

Subsidies 2019

In 2019 zijn de volgende subsidies verstrekt:
ASKO: bijdrage aan verbetering ICT en verdere digitalisering scholen
Stichting Niños de Guatemala Nederland: bijdrage aan Skills for successprogramma in Guatemala
Stichting Lotus College: bijdrage aan het aanpassen van leermiddelen voor leerlingen met een verstandelijke beperking
United World College Maastricht: bijdrage aan het promise programme, een opleidingsprogramma voor sociaal kwetsbare getalenteerde leerlingen uit Zuid-Limburg
Stichting Teach Ministries: bijdrage aan de inrichting van klaslokalen in het Early Childhood Education Centre in Nepal
Stichting Vrienden van het speciaal onderwijs: bijdrage aan het project onderwijs via een magische beleving
Strijkkwartet Biennale Amsterdam, bijdrage aan het project my first string quartet voor muzikaal getalenteerde leerlingen
Stichting Education warehouse: twee bijdragen aan digitale platforms voor leerkrachten
Museum Ons Lieve Heer op Solder: bijdrage aan jongerenconferentie/ jongerenfestival A muslim, a christian and a jew
Stichting Wereldouders: bijdrage aan project vakopleidingen Guatemala
Stichting Kabira: bijdrage aan twee klaslokalen voor een basisschool in Oeganda
Stichting Bewaarschool: bijdrage aan project Het Fort voor leerlingen uit groep 5-7 van de basisschool die opgroeien in armoede
Stichting Barodia Development Fund: bijdrage aan de verbetering van een scholencomplex in India voor kasteloze kinderen
Platform C: bijdrage aan aanschaf nieuwe instrumenten voor muziekonderwijs
Project Amsterdam Schrijflab op School: bijdrage aan het inzetten van Noordje voor taalonderwijs
Stichting De Wijde Mantel: bijdrage aan een bus voor het vervoer van meervoudig gehandicapte kinderen
Stichting Leerorkest: bijdrage aan de vernieuwing van de leermethode van de vooropleiding leerorkest
Little Smile Foundation: bijdrage aan computers voor leerlingen van een kleermakersopleiding in Oeganda
Little Smile Foundation: bijdrage aan scholing van kansarme kinderen uit Nepal
Stichting Havenstraat Amsterdam: bijdrage aan scholierenhavendiners 2020
School in Friersdale (Zuid-Afrika): bijdrage aan de bouw van twee schoollokalen
Project Hartrevalidatie stichting Communityservice: bijdrage aan een onderzoek naar hartrevalidatie bij kinderen met een aangeboren hartafwijking
Stichting Chamber Music Weesp: bijdrage aan het scholenproject BeBach en de Classic Expressbus

Subsidies 2018

In 2018 zijn de volgende projecten gesubsidieerd:
ASKO: bijdrage aan verbetering ICT en verdere digitalisering scholen
ASKO: bijdrage aan uitbreiding lokalen St. Augustinusschool
ASKO: bijdrage aan technieklokaal De Waaier
Stichting Niños de Guatemala Nederland: bijdrage aan een talenprogramma, leermiddelen en de inrichting van een computerlokaal
AMC Medical research: bijdrage aan een onderzoek naar darmkanker bij kinderen
Stichting Friersdale-Eemnes: bijdrage aan een schoonwatervoorziening
Stichting Chamber Music: bijdrage aan jeugdproject Weesp Chamber Musicfestival 2018
Basisschool Vlinderbos: bijdrage aan project ‘Groen schoolplein’
Submarine Film: bijdrage aan te maken film over Spinoza, speciaal bestemd voor het middelbaar onderwijs
Lotus College: bijdrage aan deel horeca-opleiding voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
Stichting Kakelbont: bijdrage aan uitbreiding leermiddelen
Casparus College: bijdrage aan project ‘Historisch besef’ voor vmbo-leerlingen
My Book Buddy:bijdrage aan een boekenproject voor leerlingen in Tanzania
Little Smile Foundation: bijdrage aan onderwijsinstelling in Suana
Education Warehouse: bijdrage aan het ontwikkelen van een centrale database en twee onafhankelijke platformen voor leerkrachten
Stichting Fonds Gehandicaptensport: bijdrage aan ‘(S)cool on wheels’-project
Basisschool De Waaier: bijdrage aan de inrichting van een technieklokaal, een lokaal voor beeldende vorming en een muzieklokaal
Stichting Muziekeducatie, bijdrage aan project Leuk Ontdekkend Leren (LOL)
ZAP-foundation, bijdrage aan bouw van een middelbare school in Nkulumaziba (Zambia)

Subsidies 2017

In 2017 hebben wij de volgende subsidies verstrekt:
ASKO: bijdrage aan verbetering ICT en verdere digitalisering scholen
Stichting Friersdale-Eemnes: bijdrage aan de bouw van een computerlokaal en upgrade van software
Stichting Platform C (Muziek- en Dansschool Amstelveen:bijdrage aan nieuw meubilair
Little Smile Foundation:bijdrage aan schoolprojecten in Peru
Universiteit Maastricht:bijdrage aan het realiseren van een internationaal onderzoeksproject in het kader van kinderen met dyslexie
Children of Destiny at Home: bijdrage aan de aanschaf van laptops en een opbergkast voor kinderen in een township in Durban (Zuid-Afrika)
Volleybalvereniging Huizen: bijdrage aan een project om volleybal voor mensen met een geestelijke beperking in Nederland te bevorderen
Stichting Essamba Home:bijdrage aan een vakopleiding tot naaister voor straatmeisjes in Kameroen
Jongeren Kampwerk Weesp Bijdrage aan de vervanging van veertig tenten
Stichting Help Sosuakids naar School: bijdrage aan leermiddelen voor de jaren 2018 en 2019 voor leerlingen in de Dominicaanse Republiek en Haïti

Subsidies 2016

In 2016 zijn projecten van de volgende organisaties gesteund:
Stichting Niños de Guatemala Nederland
Stichting Het Concertgebouw Fonds
Stichting Museum Catharijneconvent
Stichting Day a week School Amsterdam
Stichting Fonds Gehandicaptensport
De Buitenveldertse Montessorischool
Stichting Maya School Nepal
Stichting Barodia Development Fund
Stichting Ams-Dak-Dunya
Casparus College
Stichting Help Sosua Kids naar School
Stichting SI Nederland Back to School
ASKO
Stichting Chamber Music Weesp

Rob Nagel Fonds

Op 28 maart 2015 heeft het bestuur van de Stichting Onderwijs Steunfonds besloten een gedeelte van in totaal € 250.000 van het vermogen van de Stichting administratief als fonds af te zonderen van het stichtingsvermogen onder de naam ‘Rob Nagel Fonds’, zulks als blijk van enorme waardering voor de inzet van voormalig voorzitter de heer ir. R.J.M. Nagel voor het onderwijs en voor de Stichting Onderwijs Steunfonds in het bijzonder.