Financieel verslag 2015

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2015, waarbij 216 Accountants B.V. op 10 juni 2016 een samenstellingsverklaring heeft verstrekt.