Subsidie aanvraag

Als u in aanmerking wenst te komen voor een financiële bijdrage van de stichting, kunt u dit gemotiveerd kenbaar maken door het downloaden en invullen van één van de onderstaande formulieren. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier, eventueel vergezeld van bijlagen, per post of mail toesturen aan de stichting

Attentie

Wij adviseren u een subsidieaanvraag tijdig in te dienen.
Wij vragen namelijk uw begrip voor een langere doorlooptijd, omdat het stichtingsbestuur slechts twee- tot driemaal per jaar vergadert. Alleen in uitzonderlijke situaties zullen wij tussentijds beslissen op subsidieaanvragen.

Volgende vergadering

De volgende vergaderdatum is in juni 2024.
Aanvragen hiervoor kunnen tot 2 weken van tevoren worden ingediend.