Financieel verslag 2012

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2012, waarbij KPMG Accountants N.V. op 20 juni 2013 een beoordelingsverklaring heeft verstrekt.