Financieel verslag 2019

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2019, waarbij 216 Accountants B.V. op 21 september 2020 een samenstellingsverklaring heeft verstrekt.