Rob Nagel Fonds

Op 28 maart 2015 heeft het bestuur van de Stichting Onderwijs Steunfonds besloten een gedeelte van in totaal € 250.000 van het vermogen van de Stichting administratief als fonds af te zonderen van het stichtingsvermogen onder de naam ‘Rob Nagel Fonds’, zulks als blijk van enorme waardering voor de inzet van voormalig voorzitter de heer ir. R.J.M. Nagel voor het onderwijs en voor de Stichting Onderwijs Steunfonds in het bijzonder.