Financieel verslag 2017

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2017, waarbij 216 Accountants B.V. op 27 juni 2018 een samenstellingsverklaring heeft verstrekt.