Financieel verslag 2013

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2013, waarbij KPMG Accountants N.V. op 20 juni 2014 een beoordelingsverklaring heeft verstrekt.