Financieel verslag 2020

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2020, waarbij 216 Accountants B.V. op 1 juli 2021 een samenstellingsverklaring heeft verstrekt.