Bestuur

Voorzitter
Mevrouw mr. M.J.A. Laenen

Penningmeester
Drs. M. van Reeuwijk

Secretaris
Mevrouw S.G.H.M. Makker-Velthuis

Bestuursleden
Drs. E-J. Hennis RA RV
Mr. B.L.J.M. Noij
Drs. T. Schalij
Mevrouw K. Meijer

Beloningsbeleid

In de statuten is bepaald dat het bestuur van de stichting onbezoldigd is.
Kosten gemaakt door bestuursleden ten behoeve van de stichting komen wel voor vergoeding in aanmerking.