Financieel verslag 2022

De volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2022, waarbij 2016 Accountants B.V. op 5 juli 2023 een samenstellingsverklaring heeft verstrekt.