Financieel verslag 2021

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2021, waarbij 216 Accountants B.V. op 23 augustus 2022 een samenstellingsverklaring heeft verstrekt.