Financieel verslag 2018

De volgende gegevens zijn ontleend aan de Jaarrekening 2018, waarbij 216 Accountants B.V. op 20 juni 2019 een samenstellingsverklaring heeft verstrekt.